คู่มือการใช้งานทั่วไป

คู่มือการ Login เข้าใช้งาน

คู่มือสำหรับอาจารย์ผู้สอน

คู่มือการขอเปิดรายวิชา(Open Courses)

ทางทีมงานกำลังจัดทำคู่มือการใช้งาน.... ขออภัยในความไม่สะดวกครับผมติดต่อสอบถาม : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา

โทรศัพท์ : 053 921444 #5304 : ณหทัย เจริญเมือง (nahathai@rmutl.ac.th)

โทรศัพท์ : 053 921444 #5306 : ภรัญยู ใจบำรุง (mazzard@rmutl.ac.th)

Facebook Fanpage : AritRmutl 

Facebook Group : RMUTL e-Learning
Last modified: Friday, 25 January 2019, 9:18 AM