เข้าสู่ระบบ

เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookiesช่วยเหลือ เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies

ท่านเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือไม่

คำแนะนำก่อนการเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย RMUTL Account 

สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ไม่ต้องใส่ @live.rmutl.ac.th 

----------------------------------------------

หากติดปัญหาการเข้าสู่ระบบ ติดต่อได้ที่

Line: @aritrmutl 

Facebook Messenger: AritRmutl

----------------------------------------------