เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติทางกลของวัสดุแรงเสียดทานสมรรถนะของเครื่องยนต์ คุณสมบัติการการไหลของของไหล คุณสมบัติของเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น การขับเชิงกล