การนำเสนอ หรือเรียกตามศัพท์ภาษาอังกฤษว่า  การพรีเซนเตชัน(Presentation) มักเรียกติดปากสั่นๆว่า การพรีเซนต์  ซึ่งก็คือการบรรยายเพื่อนำเสนอหรือโน้มน้าวผู้ฟังด้วยข้อมูลต่างๆโดยการนำเสนอที่ดีต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง  กระชับ ถูกต้อง และเข้าใจได้ง่าย

หลักการของโปรแกรม PowerPoint  ก็คือ การจำลองการทำงานของเครื่องฉายสไลด์  โดยข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอจะถูกเก็บอยู่ในสไลด์ (Slide) แต่ละสไลด์จะประกอบไปด้วยข้อความ กราฟ ตาราง รูปภาพ ไดอะแกรม หรือภาพเคลื่อนไหวต่างๆ