ใช้สอนภาคเรียนที่1/63

เพื่อศึกษาคำศัพท์ สำนวน รูปแบบภาษา ฝึกปฏิบัติใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม และการให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว การให้ข้อแนะนำและข้อห้าม การเจรจาต่อรอง การประสานงานติดต่อ และการรับเรื่องร้องทุกข์ และฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในสถานที่จริง


ทดสอบ
ทดสอบ