Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin User
ขออภัยในความไม่สะดวก ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning)
โดย Admin User - ศุกร์, 23 มิถุนายน 2017, 1:40PM
 

แจ้ง !! อาจารย์ผู้สอน..

เนื่องด้วยการใช้งานระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) มีปัญหาทางในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ทำให้การใช้งานบางฟังก์ชั่นไม่สามารถใช้งานได้

ทางสำนักวิทยบริการฯ จึงได้ทำการพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ เพื่อทดแทนระบบเดิมที่มีปัญหาเกิดขึ้น ภายใต้ domain เดิม http://education....

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(95 คำ)
 
รูปภาพของAdmin User
การสร้างรายวิชา
โดย Admin User - พุธ, 15 กุมภาพันธ์ 2017, 10:32AM
 
*** สร้างรายวิชาใหม่ หรือ หากอาจารย์ท่านใด ประสงค์ backup รายวิชาเดิม ขึ้นระบบใหม่ สามารถติดต่อได้ที่
สำนักวิทยบริการฯ หรือ เบอร์โทรภายใน 5304
e-Mail >> nahathai@rmutl.ac.th

โดยแจ้งข้อมูล ดังนี้

  1. ชื่อวิชา
  2. ชื่ออาจารย์
  3. เขตพื้นที่ที่เปิดสอน
  4. คณะที่เปิดสอน
  5. สาขาวิชาที่เปิดสอน
อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(56 คำ)
 
รูปภาพของnahathai jaroenmuang
การอนุญาติให้นักศึกษาเข้าเรียนในรายวิชา
โดย nahathai jaroenmuang - ศุกร์, 23 กันยายน 2016, 11:06AM
 

หากอาจารย์ได้สร้างรายวิชาแล้ว แต่นักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนในรายวิชาของอาจารย์ได้ จะต้องทำการอนุญาติให้นักศึกษาเข้าเรียนในรายวิชา วิธีการอนุญาติให้นักศึกษาเข้าใช้งาน ตามเอกสารแนบ นะคะ

รูปภาพของAdmin User
แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบ e-Learning
โดย Admin User - พุธ, 31 สิงหาคม 2016, 11:18AM
 

ลิ้งกรอกข้อมูล Facebook อาจารย์เพื่อดึงเข้ากลุ่ม >>> คลิก <<<

https://www.facebook.com/groups/508285079367859/

 
รูปภาพของnahathai jaroenmuang
คู่มือการใช้งาน
โดย nahathai jaroenmuang - พุธ, 16 มีนาคม 2016, 9:26AM
 

อาจารย์สามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบได้ที่นี่ >>คลิก<<